Privacy Policy

Deze Privacy Policy ziet toe op de wijze waarop Naturalborn/Soul Live Festival de informatie van gebruikers (individueel: “Gebruiker”, gezamenlijk: “Gebruikers”) van de website http://www.soullivefestival.nl en de specifeke door Naturalborn/Soul Live Festival beheerde evenementen websites (gezamenlijk “Sites”), verzamelt, gebruikt, bewaart en onthult. De Sites zijn aldus ondermeer:

● naturalborn.nl ● soullivefestival.nl

Deze Privacy Policy is van toepassing op de Sites en alle door Naturalborn/Soul Live Festival aangeboden producten en diensten. Naturalborn/Soul Live Festival is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Sites, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van Gebruikers verzamelen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – wanneer Gebruiker een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult. Afhankelijk van het geval, kunnen Gebruikers worden gevraagd naar hun naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Deze informatie wordt gebruikt voor ticketafhandeling en betalingsverwerking, voor communicatie over het evenement en aanverwante merchandising, klantenservice, evenementen statistiek en het beheren van toegang tot een evenement. Daarnaast kan informatie worden gevraagd en gebruikt ten behoeve van een promotie, enquête, wedstrijd of ander siteonderdeel.

Nieuwsbrieven

Indien Gebruiker besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of service-informatie of informatie over aanstaande evenementen of evenementgerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonifeerd zijn aan de hand van uw aankopen en websitenavigatie in het verleden. Voor het geval dat Gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft Naturalborn/Soul Live Festival onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de ticketafhandeling en gedurende een aanvullende termijn van twee jaar na de transactie, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft.

Informatie over aankopen in het verleden om de nieuwsbrief te personifëren, zullen gedurende twee jaar na elke transactie bewaard worden.

Cookies en vergelijkbare technieken

Naast het bovenstaande kan Naturalborn/Soul Live Festival cookies of vergelijkbare technieken (hierna “Cookies”) gebruiken wanneer een Gebruiker interactie heeft met een Site. Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik daarvan voor de andere Sites (inclusief de daaraan gerelateerde evenementadvertenties en nieuwsbrieven).

De Sites kunnen de volgende cookies gebruiken: a – Functionele cookies.

Deze cookies kunnen uw browsernaam, computertype en technische informatie over uw verbindingswijze met onze Site, zoals het besturingssysteem, de gebruikte internetproviders en andere vergelijkbare informatie bewaren. Deze informatie wordt gebruikt om navigatie en gebruik van de site

technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen functionele cookies desgevraagd gebruikt worden voor het bewaren van persoonlijke instellingen, zoals taal of het onthouden van uw bestelinformatie voor volgende bezoeken.

b – Analyse cookies

Onze Site maakt ook gebruik van analyse cookies geplaatst door Google analytics om het aantal bezoeken en de onderdelen van de site die onder Gebruikers het meest populair zijn te meten. Deze informatie wordt gebruikt om verzamelde en statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Sites en om de inhoud van de Sites te verbeteren voor een zo optimaal mogelijke Gebruikerservaring. Voorts gebruiken onze Sites analyse cookies om te meten hoe u onze Site(s) gevonden heeft, om de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes of AdWords op andere sites. De analyse cookies bevatten geen link naar persoonsgegevens die wij bewaren van Gebruikers, zoals hierboven beschreven.

Naturalborn/Soul Live Festival volgt de handleiding voor privacyvriendelijk gebruik van Google analytics, uitgegeven door het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat Naturalborn/Soul Live Festival een bewerkingsovereenkomst heeft gesloten, die Google analytics verplicht om gegevens uitsluitend te gebruiken voor de bovenstaande analytische doeleinden. Bovendien is Google verplicht om de laatste 3 cijfers van uw IP-adres te verwijderen en de gegevens gescheiden van zijn andere diensten te gebruiken.

Bovendien wordt u erop gewezen, dat onze ticketafhandelingspartner SEE Tickets analyse cookies kan gebruiken via cookies van Google analytics wanneer u het SEE Tickets-frame doorloopt om tickets te bestellen. Dit frame wordt onafhankelijk van de Site(s) beheerd en over het plaatsen van analyse cookies hebben wij geen zeggenschap. Voor wat betreft het gebruik van deze cookies door SEE Tickets wordt u verwezen naar de Privacy Policy van CM Tickets.

c – Advertentiecookies via Facebook en de sites van derden

Verder gebruiken onze Site(s) cookies om gepersonifeerde nieuwsfeeds en advertenties te tonen als u Facebook of andere sites van derden bezoekt. Indien u ons hiervoor geen toestemming verleent, zullen wij cookies niet voor dit doel gebruiken. Advertenties van Naturalborn/Soul Live Festival kunnen dan nog wel op andere sites en in uw sociale media nieuwsfeeds verschijnen, maar zij zullen door onze serviceproviders of door ons niet gepersonifceerd zijn.

d – Sociale media cookies

U kunt onderdelen van onze Site(s) delen op sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram. Deze sociale media gebruiken cookies zodat u dat kunt doen. U wordt verwezen naar de privacyverklaringen van de relevante sociale media voor informatie over hun gebruik van deze cookies.

Bewaartermijnen

Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen voor cookies:

* ● Functionele cookies: per bezoek;

* ● Analyse cookies: drie maanden;

* ● Advertentie cookies: 365 dagen en facebook 365 dagen.

Hoe wij uw informatie beschermen

Voor het verzamelen, bewaren en verwerken van gegevens maken wij gebruik van geschikte procedures en veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking en/of vernietiging van uw op onze Site(s) bewaarde persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en data.

Wij gebruiken de volgende veiligheidsmaatregelen:

* ● Intern veiligheidsbeleid dat is ingevoerd

* ● Fysieke toegangsbescherming

* ● Inbraakalarm

* ● Veilige opslag van bestanden

* ● Toegangsbescherming door wachtwoorden/pincodes

* ● Bescherming door sleutels of passen

SEE Tickets

Indien u tickets op de Site(s) bestelt, gebeurt dit via het doorlopen van een SEE Tickets-frame, geïntegreerd in onze Site en beheerd door SEE Tickets. Voor elk specifek Naturalborn/Soul Live Festival evenement wordt uw ticket-aankoopinformatie namens ons verzameld en bewaard door SEE Tickets en alleen SEE Tickets is bevoegd om uw gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, overeenkomstig onze instructies.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SEE Tickets. Bovendien wordt u erop gewezen dat SEE Tickets, indien u het SEE Tickets-frame doorloopt, analyse

cookies kan gebruiken via de cookies van Google analytics. Deze cookies worden, onafhankelijk van Naturalborn/Soul Live Festival, door SEE Tickets geplaatst en wij hebben daarover geen zeggenschap. Het gebruik van deze cookies wordt niet beïnvloed door uw (intrekking van) toestemming voor analyse cookies die namens Naturalborn/Soul Live Festival worden gebruikt.

Intrekken van toestemming

U heeft te allen tijde het recht om ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere direct marketingdoeleinden te beëindigen. U kunt dit doen door op de uitschrijvingsoptie onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Doorgeven van uw persoonlijke informatie

Wij zullen de persoonsgegevens van Gebruiker(s) niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen. Algemene verzamelde demografsche informatie, niet gekoppeld aan persoonsgegevens betreffende bezoekers en gebruikers, kunnen wij voor de hierboven beschreven doeleinden doorgeven aan onze zakelijke partners, gelieerde ondernemingen en adverteerders. Wij kunnen derde serviceproviders inschakelen om ons te helpen bij het voeren van onze bedrijfsactiviteiten en het beheren van de Site(s) of namens ons administreren van activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

Wijziging van dit privacybeleid

Naturalborn/Soul Live Festival is te allen tijde bevoegd om dit privacybeleid te herzien. Als wij dat doen, zullen wij de herzieningsdatum onderaan deze pagina wijzigen. Wij raden Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven over de wijze waarop wij helpen om de door ons verzamelde persoonlijke informatie te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te bekijken zodat u zich bewust bent van aanpassingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

Door gebruik van deze Site geeft u te kennen dat u dit beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit beleid dient u geen gebruik te maken van onze Site. Uw verdere gebruik van de Site na de bekendmaking van wijzigingen op dit beleid wordt aangemerkt als uw acceptatie van die wijzigingen.

Indien u vragen heeft over onze Privacy Policy, de inhoud van deze site of uw activiteiten op deze site, kunt u contact met ons opnemen op:

Naturalborn/Soul Live Festival

www.soullivefestival.nl

Cadansstraat 2, 5245 BT, Rosmalen, Nederland info@soullivefestival.nl

Update: ‘s-Hertogenbosch, dinsdag 24 maart 2022

TOP